Албена АД

Отдел Електронни продажби и информационни технологии на АЛБЕНА АД издава настоящата референция на ДЗЗД Нео Медия в израз на задоволството си от съвместната работа.