Община град Добрич

Община град Добрич издава настоящата референция в уверение на многогодишната добра съвестна работа на общинска администрация с ДЗЗД Нео Медия.