Тедива АД

Тедива ООД издава настоящата референция в уверение, че ДЗЗД Нео Медия е изпълнител на проектиране, разработка и поддръжка на уеб сайта www.tediva.eu.