Търговско-промишлена палата Добрич

В качество си на Главен секретар на Търговско-промишлена палата – Добрич, изказвам своите впечатления за високото качество и професионализъм на екипа на ДЗЗД Нео Медия.