Новини и събития

Към списък новини

Стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP

На 28 юни Нео Медия взе участие в събитие по проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020, което се състоя в Русе.

Повод за събитието бе стартиране на уеб-базираната платформа MOWEUP – www.moweup.eu, разработена от Нео Медия в рамките на проекта.
Управителят на фирмата, Дариел Петров, представи възможностите и функциите на платформата пред работодатели, бизнес организации, регионални и местни власти, НПО, бенефициенти и участници по проекти от трансграничния регион Румъния – България.

 

Платформата е насочена към безработни хора в трудоспособна възраст, търсещи работа (хора, търсещи по-добра работа и безработни, търсещи активно работа), организации и структури в качеството си на бенефициенти и участници по проекти, икономически и социални партньори, работодатели и бизнес, регионални и местни власти, търговски и бизнес организации, НПО от областите Констанца, Калараш, Гюргево, Телеоман, Олт, Долж, Мехединци в Румъния и Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин в България и предлага полезна информация за трудово законодателство, кариерни възможности и развитие като предпоставка за трудова мобилност и заетост в трансграничния регион.

Потребителите на платформата имат възможност да направят самооценка на своите лични качества, интереси, умения и знания, чрез разработените онлайн инструменти, които автоматично анализират данните и генерират резултат за подбор на подходяща кариера и работно място.

Платформата, която е разработена на български и румънски език, включва видео материали с 10-те най-търсени професии в трансграничния регион и полезни съвети за изготвяне на автобиография (CV) и подготовка и представяне по време на интервю за работа.

Водещ партньор e Търговско-промишлена палата – Добрич в България, с партньори Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА – Добрич и Камара за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца в Румъния.